Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov
V družbi BEVOG d.o.o. cenimo vašo zasebnost in tako ves čas skrbimo za varstvo osebnih podatkov ter sledimo načelom varne obdelave osebnih podatkov. V nadaljevanju vam predstavljamo, katere vaše osebne podatke obdelujemo, kakšen je namen obdelave in tudi kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov.
POLITIKA DRUŽBE BEVOG D.O.O. O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
1. Uvodno določilo
BEVOG d.o.o. se zaveda in spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. S predmetnim dokumentom vas uporabnike seznanjamo z nameni in podlago obdelav osebnih podatkov s strani BEVOG d.o.o., ter vašimi pravicami na tem področju.
2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je družba BEVOG d.o.o., Grajska cesta 27, 9250 Gornja Radgona (v nadaljevanju: BEVOG d.o.o.).
Pri družbi BEVOG d.o.o. je bila imenovana Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu [email protected].
3. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov
a) Obdelava na podlagi pogodbe
Posameznik je z registracijo v spletni trgovini www.bevog.si sprejel Splošne pogoje poslovanja in s privolitvijo dovolil uporabo osebnih podatkov. Na osnovi tega pravnega temelja BEVOG d.o.o. izvaja naslednje obdelave:   
Spletna trgovina: izvedba spletnega nakupa, obveščanje o statusu naročila, dostava, izvedba plačila, dodeljevanje ugodnosti, izvajanje reklamacijskih postopkov in odkrivanje zlorab. Podatke o naslovu posredujemo podjetju za dostavo blaga.
b) Obdelava na podlagi zakonitega interesa
BEVOG d.o.o. lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa BEVOG d.o.o., ali tretje osebe, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. Na podlagi tega pravnega temelja BEVOG d.o.o. izvaja naslednje obdelave:
Spletna trgovina: neposredno trženje, analiza nakupnih transakcij v psevdonimizirani obliki za sprejemanje strateških odločitev.
c) Obdelava na podlagi privolitev
BEVOG d.o.o. lahko izvaja obdelavo osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika v primerih, ko obdelave zajamejo večji obseg osebnih podatkov, in sicer s področja nakupnih navad. BEVOG d.o.o. obdeluje podatke na podlagi privolitve za tri namene:
Privolitev za uporabo telefonske številke in elektronskega naslova za pošiljanje informacij in ponudb o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja BEVOG d.o.o..
Pri obdelavah na podlagi privolitev lahko BEVOG d.o.o. uporablja tudi podatke o nakupljenih izdelkih in koriščenih ugodnostih.
Posameznik lahko privolitev odda in prekliče kadarkoli na naslednji način:
pisno na naslov: BEVOG d.o.o., Grajska cesta 27, 9250 Gornja Radgona ali  [email protected];
s klicem na telefonsko številko 02 564 92 10.
4. Rok hrambe osebnih podatkov
Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
Roki hrambe se razlikujejo glede na zbirko osebnih podatkov, in sicer:
Spletna trgovina: podatki o vsebini nakupa se hranijo največ 4 leta.
5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. BEVOG d.o.o. pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na el. naslov: [email protected] ali na naslov BEVOG d.o.o., Grajska ul. 27, 9250 Gornja Radgona.
Izpolnitev upravičene zahteve BEVOG d.o.o. izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. BEVOG d.o.o o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.
a) Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:
vrste osebnih podatkov;
kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
roki hrambe;
obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
Na podlagi zahteve BEVOG d.o.o. izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.
b) Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da BEVOG d.o.o. popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.
c) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:
osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.
d) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:
podatki niso točni,
je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo,
BEVOG d.o.o. podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.
e) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval BEVOG d.o.o. in tiste, ki so nastali z opravljanjem nakupov v spletni trgovini, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu in bo poslan posamezniku.

f) Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi legitimnega interesa, ki prevlada nad interesi potrošnika. Obrazec zahteva po pravici iz GDPR.
6. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov [email protected] po pošti na naslov: Bevog d.o.o., Grajska cesta 27, 9250 Gornja Radgona.
Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.
7. Veljavnost politike
Ta politika je objavljena na www.shop.bevog.si Pravila so bila sprejeta dne 6.4.2020.
Zapri (esc)

Uporaba spletnih piškotkov

Spletno mesto Bevog.si uporablja piškotke. Uporabljamo jih za pravilno delovanje spletnega mesta in za spremljanje obiskanosti (Google analytics).

Strinjam se

Ali ste stari 18 let?

Kliknite DA, če ste polnoletni.
Kliknite NE, če ste mlajši od 18 let.

DA NE

Košarica

Vaša košarica je prazna.
Nadaljuj z nakupom