Splošni pogoji poslovanja

Kupec lahko direktno komunicira s podjetjem BEVOG d.o.o. v zvezi s Spletno trgovino BEVOG SHOP na telefonski številki 02 564 92 10 ali mobilni tel. št. 041 227 154. Za pomoč in dodatne informacije je kupcu na voljo tudi e-naslov:  [email protected]

Kupec s sprejetjem naročila potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletni strani www.shop.bevog.si ter se z njimi strinja.
----------------------------------------------------------------------------------------------

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA (št. 1/2020)

med

BEVOG, družba za turizem, gostinstvo in trgovino d.o.o.
Grajska cesta 27
9250 Gornja Radgona
matična številka: 1518585000
ID za DDV: SI79058701
Vpis v sodni register dne 26.4.2002 pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti,
Št. vložka 1/02604/00,

(v nadaljnjem besedilu “ponudnik”)

in

kupcem
(v nadaljnjem besedilu “kupec”)

Osnovni pojmi:
“www.BEVOG.SI” – SPLETNA TRGOVINA BEVOG SHOP
“obiskovalec” - vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče www.bevog.si, vendar ni prijavljena kot registrirani uporabnik
“kupec” - fizična ali pravna oseba, ki na spletnem portalu ponudnika oz. spletnem mestu www.bevog.si kupi izdelke iz asortimana ponudnika
“osebni podatki” so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov

SPLOŠNE DOLOČBE IN INFORMACIJE O REGISTRACIJI

1. člen

Namen teh pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne pogoje med ponudnikom in njegovimi kupci. Po pogodbi se kot kupec razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup na spletni strani www.bevog.si, ne glede na to ali je šlo za kupca posameznika/potrošnika ali ne.

Splošni pogoji poslovanja www.bevog.si so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

www.bevog.si je spletna trgovina, ki jo upravlja BEVOG, družba za turizem, gostinstvo in trgovino d.o.o., Grajska cesta 27, 9250 Gornja Radgona.

Ob registraciji v sistem www.bevog.si obiskovalec skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter določi geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Registracija je možna tudi med postopkom nakupa.


Registracija:
Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku.
Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.
Za potrebe poslovanja ponudnik zbira naslednje podatke:
- ime in priimek,
- naslov in kraj bivanja,
- naslov elektronske pošte,
- uporabniško ime, ki je enako naslovu elektronske pošte,
- geslo v skriti obliki,
- telefonska številka,
- ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazec na spletnem mestu www.bevog.si;

Z registracijo uporabnik soglaša, da bo prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma sistemska obvestila. V kolikor ob registraciji označi »checkobox«, pa soglaša s prejemanjem obvestil o posebnih ugodnostih in akcijah, predstavitvah novih izdelkov in o morebitnih aktualnih nagradnih igrah.

Za točnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, ponudnik ne odgovarja.

Vsak registrirani uporabnik dovoli uporabo svojih zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe izpolnitve naročila in ostalo, z naročilom povezano in potrebno komunikacijo ter za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad.

2. člen

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika v spletni trgovini www.bevog.si, pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo izdelkov, ki so na voljo na www.bevog.si.

3. člen

Nakup, opravljen preko spletnih strani www.bevog.si (www.bevog.at), se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije.
Dostavo izdelkov, kupljenih preko spletnih strani www.bevog.si, ponudnik preko svojih lastnih virov ali/in preko pogodbenih partnerjev zagotavlja na teritoriju Slovenije v skladu s pogoji lokacije in območij, na katerih ponudnik izvaja dostavo na dom.

4. člen

Navedeni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku ali nakupu na spletni strani, in sicer z oddajo naročila na spletni strani www.bevog.si.

S potrditvijo naročila kupec samodejno sprejme navedene pogoje poslovanja. Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca ali ponudnika sprejmeta in podpišeta kupec ter ponudnik.

Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani, ki si jih lahko kupec v PDF obliki prenese na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave.

Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se kupcu predlaga, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila.

5. člen

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba na www.bevog.si ažurira in spreminja pogosto in hitro. Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih izdelkov, ki so navedene na embalaži izdelka, zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake v podatkih.

Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike za vse prodajne izdelke na spletni strani. V primeru morebitnih estetskih razlik med sliko in dejanskim izdelkom, to ne vpliva na specifikacijo samega izdelka.

6. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
- identiteto ponudnika (ime in sedež podjetja, matična številka),
- kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
- bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
- dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v roku, ki ga izbere kupec na podlagi ponujenih možnosti ponudnika),
- pogoje dostave izdelkov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
- jasno in nedvoumno določene cene,
- način plačila in dostave,
- rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka - vse na posebno oz. izrecno zahtevo kupca,
- pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

7. člen

Nakup v www.bevog.si je možen samo za registrirane kupce v www.bevog.si Če kupec ni registriran v www.bevog.si, nakupa ni možno opraviti.

POSTOPEK NAKUPA:

- Kupec lahko na spletni trgovini www.bevog.si vse izdelke ki so v prodaji najde v glavnem meniju, ki je lociran na vrhu (v glavi) spletne trgovine. V meniju so izdelki razporejeni po različnih kategorijah. Po izbiri posamezne kategorije, ki jo izvedemo s klikom na izbrano kategorijo, kupec vstopi na stran posamezne kategorije. Kupcu je na tej strani vsak izdelek predstavljen s sliko, nazivom in ceno izdelka.  Za nakup posameznega izdelka je potrebno dodati vsak izdelek v košarico, kar je možno storiti na 2 načina:

1. način za dodajanje izdelka v košarico na strani posameznih kategorij je, da s klikom na sliko izdelka, kupec odpre predstavitveno stran izbranega izdelka, katera poleg slike, naziva in cene izdelka vključuje še dodatni opis izdelka. Kupec ima možnost izbrati količino izbranega izdelka in to izbrano količino dotičnega izdelka lahko doda v svojo nakupovalno košarico s klikom na gumb "Dodaj v košarico".

2. (hiter) način za dodajanje izdelka v košarico na strani posameznih kategorij je, da kupec klikne na gumb "Dodaj v košarico", kateri se prikaže pod sliko izdelka, ko se z miško sprehodimo preko slike posameznega izdelka. S klikom na ta gumb, kupec doda izbrani izdelek neposredno v svojo nakupovalno košarico.

- Nakupovalna košarica kupca se kupcu prikaže ob vsakem kliku na gumb "Dodaj v košarico", kjer ima kupec možnost spreminjati vsebino košarice, in sicer lahko spremeni količino posameznega izbranega izdelka, lastnosti izdelka če so na voljo ali posamezni izdelek izbriše iz košarice s klikom na ikono "koš za smeti", ki je locirana na desni strani ob vsakem izbranem izdelku v košarici. Kupcu se v košarici z vsako narejeno spremembo (sprememba količine izdelkov ali brisanje izdelkov) ustrazno prilagodi tudi cena spremenjenega izdelka in pravtako skupna cena košarice. Kupec lahko v polju za besedilo, označeno z "napotki za prodajalca", prodajalcu napiše kratko sporočilo v zvezi z košarico.
Do nakupovalne košarice je kupcu v vsakem trenutku nakupovanja možno dostopati tudi s klikom na gumb "KOŠARICA" ki je lociran na desni zgornji strani zaslona spletne trgovine. V oklepaju ob gumbu "KOŠARICA" je zapisano število že dodanih izdelkov v kupčevi košarici.
Po pregledu košarice, se kupec lahko s klikom na gumb "NADALJUJ Z NAKUPOVANJEM" odloči za nadaljno nakupovanje in se vrne na prej izbrano spletno kategorijo v spletni trgovini. S klikom na gumb "Na blagajno" se kupec odloči za naslednji korak pri nakupu in vstopi na blagajno spletne trgovine. Oba gumba sta na dnu nakupovalne košarice.

- Blagajna je razdeljena na 2 dela. Na desni strani je skozi celoten postopek, od prijave kupca do opravljenega nakupa, vidna vsebina košarice. Na levi strani so polja za obrazce, katere mora kupec izpolniti v treh korakih.

V prvem koraku, ki se imenuje "Informacije", je kupec obvezan prodajalcu posredovati podatke za stik, naslov in naslov za dostavo. S klikom na gumb "Naprej na dostavo" se kupcu odpre naslednji korak poimenovan "Dostava", kjer kupec izbere način dostave, katere cena je izračunana glede na težo ali vrednost košarice. S klikom na gumb "Naprej na plačilo" kupec preide v zadnji korak blagajne, ki se imenuje "Plačilo in potrditev naročila". V tem koraku so kupcu vidni vsi njegovi dosedanji vnosi, narejeni v zadnjih treh korakih prijave. Vse dosedanje vnose lahko spremeni s klikom na gumb "Spremeni" ki je lociran ob vsakem posameznem vnosu. Kupec v tem koraku izbere način plačila in potrdi ali po potrebi spremeni naslov plačnika računa.

Kupec ima pred oddajo naročila možnost pregleda in popravkov celotne vsebine naročila, vključno s količino, ceno in morebitnih ostalih napak.

Po pregledu in strinjanju s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine bevog.si,  lahko kupec, s klikom na gumb "Naročilo z obveznostjo plačila", potrdi naročilo in se obveže, da bo izstavljen račun plačal.

Kupec dobi potrdilo naročila iz strani prodajalca na svoj e-mail naslov.

Prodajalec preveri naročilo in v primeru, da so vsi naročeni artikli dobavljivi, zažene postopek transakcije plačila ter kupca obvesti o prejemu plačila in stanju dostave naročila.

Originalni fizični račun prodajalec dostavi kupcu skupaj z naročilom.


S klikom »DODAJ V KOŠARICO« kupec izjavlja:
- da je v skladu z zakonom starejši/starejša od 18 let;
- da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.


CENE

8. člen

Naročanje v www.bevog.si poteka v slovenskem jeziku (opcijsko v nemškem in angleškem jeziku) prek interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izdelke se lahko izbira in naroča iz seznama izdelkov na spletnih straneh. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog. Cene so predstavljene kot spletne cene.

Spletna cena je cena, ki velja na spletu. Spletne cene v ponudnikovi spletni trgovini se lahko razlikujejo od cene v ponudnikovi maloprodajni mreži (fizična trgovina). Morebitne posebne/nižje cene so lahko v www.bevog.si posebej označene. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Maksimalen čas zagotavljanja cene je 5 delovnih dni, kar je tudi maksimalen čas od oddaje naročila do izbranega termina za prevzem.


9. člen

Vse cene v www.bevog.si so navedene v evrih ter že vsebujejo davek na dodano vrednost - DDV, razen če je izrecno napisano drugače. BEVOG d.o.o. je davčni zavezanec in prevzema stroške davka na dodano vrednost. Stroški dostave niso vključeni v ceno izdelkov.

Cene, objavljene v www.bevog.si, se neprestano spreminjajo. Cene se oblikujejo tudi na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena vsakokrat v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo/«ZADEVA: potrditev naročila«). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

PLAČILA
10. člen

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

FIZIČNE OSEBE
DOSTAVA NA DOM
KUPEC registriran v portal www.bevog.si
On-line plačilo ob potrditvi naročila na internetu:
Mastercard, Visa, American Express, Apple Pay, PayPal:
Vse kartice, standardno podprte preko mobilnega bančnega POS-a : Mastercard, Visa, Apple Pay, American Express,

PRAVNE OSEBE
Pogodbeni KUPEC
On-line plačilo ob potrditvi naročila na internetu:
Vse kartice standardno podprte preko mobilnega bančnega POS-a: Mastercard, Visa, Apple Pay, American Express
KUPEC brez pogodbe s ponudnikom
On-line plačilo ob potrditvi naročila na internetu:
Mastercard, Visa, plačilo po predračunu
Plačilo ob prevzemu blaga na izbrani lokaciji:
Vse kartice standardno podprte preko mobilnega bančnega POS-a: Mastercard, Visa, ApplePay, American Express
PREVZEM BLAGA NA LOKACIJI
Vsa veljavna plačilna sredstva kot v vseh trgovinah v ponudnikovi maloprodajni mreži (fizične trgovine).

11. člen

Kupoprodajna pogodba oz. naročilo je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (podatki v profilu uporabnika) in se hrani za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

12. člen

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko www.bevog.si ali drugih spletnih trgovin družbe BEVOG d.o.o. ali zlorablja pravico do vračila blaga skladno s 43.č. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

13. člen

Spletni obrazec naročila, ki ga izpolni kupec ob naročilu, ne velja kot račun. Ne glede na vrsto nakupa ali način plačila, bo račun za nakupljeno blago dostavljen s paketom z nakupljenim blagom.

Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa, in sicer za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

STATUS NAROČILA (SAMO REGISTRIRANI KUPCI)

14. člen

Naročilo sprejeto: Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Kupcu so dostopni podatki o statusu in vsebini naročila. Pravni status takšnega naročila je “prednaročilo” in ne zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov, dokler naročilo ni potrjeno s strani ponudnika.

Naročilo v obdelavi: Ko informacijski sistem sprejme naročilo kupca, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ko ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi ali z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov naročila ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena. Pravni status takšnega naročila je “naročilo” in zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov. Za naročila, ki odstopajo od povprečnih naročil pri ponudniku, si ponudnik pridržuje pravico kontaktirati kupca ter preveriti naročilo in po potrebi zahtevati drug način plačila - vse iz nabora predvidenih plačilnih sredstev.

Blago odpremljeno: Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi oziroma odpošlje.

Kupec lahko ves čas na spletni strani www.bevog.si preverja, v kateri fazi je njegovo naročilo.

15. člen

Oddana naročila se obdelujejo v delovnem času www.bevog.si po vrstnem redu oddanih naročil oz. po planiranih časovnih terminih za prevzem blaga.

DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA

16. člen

Ponudnik bo blago dostavil v dogovorjenem roku, skladno s pogoji in cenikom, objavljenim v www.bevog.si.

Za dostavo naročila mora biti:
zagotovljen dostop dostavnega vozila neposredno do lokacije, navedene na naročilu;
zagotovljena možnost parkiranja dostavnega vozila na lokaciji, navedeni na naročilu.

Naročeno blago je kupec dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na določeni lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenega blaga.

Opozorilo: alkohola se ne more izročiti osebi, mlajši od 18 let, ki se ob prevzemu blaga ne nahaja v spremstvu odrasle osebe.

V primeru, da kupec blaga ne prevzame ob dogovorjenem času in je potrebna ponovna dostava, se kupcu zaračunajo dvojni stroški dostave.

17. člen

Dostava naročenih izdelkov na dom oz. izbrano lokacijo preko Pošte Slovenije. Stroški dostave so dostopni na spletnih straneh ponudnika. Strošek dostave se prišteje k strošku naročila, kar je razvidno pred potrditvijo naročila.

Stroški dostave znotraj Slovenije:
Lažji paket: 0-5kg je poštnina 5 EUR
Težji paket: 5-10kg je poštnina 7 EUR
Pri nakupu nad 100 EUR je poštnina brezplačna.

Stroški dostave v ostale EU države:
Enotna tarifa 15 EUR

Zaradi zakonskih omejitev lahko preko spletne trgovine bevog.si prodajamo alkoholne pijače samo na področju Slovenije. V tujino je možno naročiti samo izdelke, ki ne vsebujejo alkohola.

Opozorilo: Če stroške dostave, zaradi kakršnih koli objektivnih razlogov ni mogoče vnaprej izračunati, lahko nastanejo dodatni stroški prevoza, dostave ali pošiljanja.


Opomba
V primeru uporabe posebnih promocijskih kod ali spletnega bonusa je končni znesek za plačilo lahko nižji. Znesek, ki se upošteva pri izračunu cene dostave je znesek po upoštevanju vseh popustov, promocijskih kod in spletnega bonusa.


VRAČILO BLAGA

18. člen

Skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov ima kupec pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči (pisno ali po elektronski poti), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec si lahko s spletne strani prenese elektronski obrazec za odstop od pogodbe ali pošlje katerokoli nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, na el. naslov [email protected]. V tem primeru ponudnik nemudoma pošlje kupcu po elektronski pošti potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe (nakupa). Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Datum oddaje na pošto se šteje kot dan prejema vrnjenega blaga ponudnika.

Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago bilo dostavljeno uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Vračilo vplačil bo izvedeno nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži ustreznega dokazila, da je blago poslal nazaj.

Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Možnost vračila ne velja:
za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca oz. je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ker je neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

Izdelka potrošnik ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo izdelka, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe in vrnitev kupnine. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Obvestilo o odstopu od pogodbe si lahko prenesete TUKAJ.

STVARNA NAPAKA

19. člen

Napaka je stvarna:
če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

20. člen

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.

21. člen

Kupec mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti ponudnika v zakonsko določenem roku ter ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Kupec, ki je ponudnika pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati:
ali odpravo napake na izdelku;
ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako;
ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom,
ali vračilo plačanega zneska.

Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov.
Obrazec za uveljavljanje stvarne napake si lahko prenesete TUKAJ.

GARANCIJA

22. člen

Ponudnik predvidoma ne prodaja vrste blaga, za katerega bi bila predpisana garancija. Artikli imajo garancijo le, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je lahko navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

23. člen

Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga, zgolj za blago, za katerega je izdaja garancije predpisana. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom ponudnika.
Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom.

Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri ponudniku, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prejšnjega odstavka.

Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec z vračilom nima stroškov.

REKLAMACIJA

24. člen

Garancijo za izdelke in reklamacijo izdelkov oz. uveljavljanje stvarnih napak ponudnik zagotavlja skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če je ponudnik poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Ob prijavi reklamacije se izpolni reklamacijski zapisnik, ki ga lahko prenesete TUKAJ.

Na reklamacijskem zapisniku se zapišejo kupčeve ugotovitve in zahtevano izbirno pravico glede rešitve reklamacije. Kupec ima pravico do izbire rešitve, njegova zahteva (zamenjava blaga, dobropis ali vračilo denarja) se zabeleži na reklamacijskem zapisniku. Reklamacijski zapisnik se izpolni v dveh izvodih, en izvod se posreduje kupcu.

Kupec lahko prijavi reklamacijo na naslednje načine:
takoj ob dostavi vozniku/dostavljavcu,
izpolni reklamacijski zapisnik, ki se nahaja TUKAJ.
pokliče v klicni center, kjer se izpolni reklamacijski zapisnik.

Vsako pritožbo in reklamacijo bo ponudnik obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitev lahko sporočite na e-naslov:  [email protected] in telefon 02 564 92 10.

OPOZORILA IN OMEJITVE

25. člen

PRODAJA ALKOHOLNIH PIJAČ
Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

Piva in drugih alkoholnih pijač se ne prodaja mladoletnim osebam. Ponudnik pri prodaji upošteva vsa določila Zakona o omejevanju porabe alkohola. V primeru podaje neresničnih podatkov kupca, je kupec ponudniku  odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava.

26. člen

Dvig blaga v sistemu KLIK »OSEBNI DVIG BLAGA«
Zaradi varnostnih razlogov pri prevzemu izdelkov po sistemu KLIK »OSEBNI DVIG BLAGA« bodo predstavniki ponudnika od kupca/prevzemnika blaga zahtevali, da le-ta predloži oz. pove številko naročila, ki je bila kupcu poslana ob oddaji oz. potrditvi naročila.

Zaradi varnostnih razlogov ponudnik predlaga kupcu, da številko naročila hrani do prevzema izdelkov z vso skrbnostjo in onemogoči tretjim nepooblaščenim osebam, da bi se seznanile s to številko. Slednje velja tudi za tehnično/logistične ukrepe varovanja navedenih odgovorov na elektronskih napravah, na katere je kupec prejel številko naročila.

Prevzem blaga po sistemu KLIK »OSEBNI DVIG BLAGA« kupec/prevzemnik blaga potrdi s podpisom dobavnice.

Vsak kupec je dolžan poskrbeti za varen elektronski naslov, ki ga uporablja in kamor mu www.bevog.si posreduje obvestila.

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ O ŽIVILIH

27. člen

Ponudnik je kot lastnik spletnega mesta odgovoren za zagotavljanje obveznih informacij o živilih pred zaključkom nakupa.

V zvezi s predpakiranimi živili:
Pred zaključkom nakupa ponudnik omogoči, da so na voljo vse obvezne informacije o živilih razen datuma minimalnega trajanja ali datuma uporabe. Opredelitev „obveznih informacij o živilih“ vključuje vse informacije, ki morajo biti zagotovljene končnemu potrošniku v skladu z zakonodajo EU in slovensko zakonodajo.

Ob dobavi blaga ponudnik omogoči, da so na voljo vsi obvezni podatki (vključno z datumom minimalnega trajanja ali datumom uporabe).

Kupec je odgovoren, da informacije o alergenih vedno preveri ob prevzemu živila, saj se njihove sestavine v smislu vsebnosti alergenov lahko spremenijo.

VARNOST

28. člen

Zaradi zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic ponudnik lahko preverja informacije, povezane z naročilom kupca.

Ponudnik prejme podatke, ki se nanašajo na naročilo kupca. V primeru, da kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, lahko to ovira izvedbo njegovega naročila. V primeru, da se plačilo ne izvede zaradi zlorabe kreditne kartice, bo to dokumentirano. Vsakršna sumljiva ali neobičajna raba kreditnih kartic bo sporočena pristojnim organom.

29. člen

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil, skladno z izvajalcem, s katerim ima sklenjeno pogodbo za namen izvajanja storitev plačevanja preko spleta. Za vse dodatne informacije se kupec lahko obrne na e-naslov [email protected] in telefon 02 564 92 10.

ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

30. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo vse osebne podatke/obiskovalcev/uporabnikov/kupcev ter podatke o nakupnih navadah kupcev uporabljal in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov. Z izjemo obvestil, ki so povezana z naročilom, ponudnik ne kontaktira svojih kupcev, razen v primeru izrecnega strinjanja s strani kupca.

31. člen

Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani.

Ponudnik se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Ponudnik ne odgovarja za morebitne krajo podatkov.

32. člen

Ponudnik za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev www.bevog.si, pri registriranih uporabnikih pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo, povezano z naročilom in potrebno komunikacijo.

Ponudnik bo, ob predhodnem kupčevem strinjanju s piškotki, osebne podatke uporabljal tudi za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupnih navad na podlagi podatkov o kupljenih izdelkih in posledično ciljnega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene.

Uporabnik baze podatkov je družba BEVOG d.o.o. in v njej zaposlene osebe, ki z bazo upravičeno upravljajo. Za potrebe izvajanja programa, analize in različnih poizvedb družba BEVOG d.o.o., lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju/obdelovanju osebnih podatkov.

Uporabnikovi/kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam oz. se ne bodo uporabljali v nasprotju z njihovim namenom, razen v primeru, da se bo uporabnik/kupec izrecno in ustrezno strinjal z drugimi izrecno opredeljenimi nameni uporabe teh podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

33. člen

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ima kupec pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje ponudnik. Podatke lahko popravi v svojem uporabniškem profilu v www.bevog.si ali pa s pisnim zahtevkom ponudniku, kateremu mora predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov na www.bevog.si je ponudnik dosegljiv na kontaktnih naslovih, ki so objavljeni na spletnih straneh ponudnika.

PRITOŽBE IN SPORI

34. člen

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova [email protected] ali pisno na naslov ponudnika BEVOG d.o.o., Spletna trgovina www.bevog.si, Grajska cesta 27, 9250 Gornja Radgona. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora v skladu z 2. odstavkom tega člena.

V primeru, da kupec/potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko:
1. v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat. št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je kupcu/potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za kupca/potrošnika brezplačen (kupec/potrošnik krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT.
Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
2. vloži tožbo pri pristojnem sodišču po stalnem prebivališču kupca.
Gornja Radgona, 6.4.2020
                                        BEVOG d.o.o.

Zapri (esc)

Uporaba spletnih piškotkov

Spletno mesto Bevog.si uporablja piškotke. Uporabljamo jih za pravilno delovanje spletnega mesta in za spremljanje obiskanosti (Google analytics).

Strinjam se

Ali ste stari 18 let?

Kliknite DA, če ste polnoletni.
Kliknite NE, če ste mlajši od 18 let.

DA NE

Košarica

Vaša košarica je prazna.
Nadaljuj z nakupom